Medlem av Norgeseliten logo

  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Brannvarsling
  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Brannvarsling

Nye forskrifter for brannvarsling i eksisterende private boliger

 

Fra 1.1.2016 er det kommet en ny forskrift om brannforebygging, i §7 står følgende:

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere.

Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom.

Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

 

Varslingsutstyret og slokkeutstyret må plasseres i samsvar med produsentens anvisninger, og slik at de sikrer tidlig varsling og effektiv slokking.

Det er anbefalt at slokkeutstyr plasseres inne i hver enkelt boenhet, og at røykvarslere blir seriekoblet, slik at alle varsler samtidig.

Forebyggendeforskriften § 7 angir minstekravene til dekningsområder.

Minner om at dette gjelder kun for eksisterende boliger.

 

Ta kontakt med oss for mer info og pris.

Les mer om vår brannvarslere

Noby trådløs røykvarslere

This site uses cookies. For more information click here.